Αναδρομική ισχύ επιδόματος εξομάλυνσης διαζευγμένων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Αναδρομική ισχύ επιδόματος εξομάλυνσης διαζευγμένων

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 500/3/70-α

 

Προς:  

1) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών

Ταξίαρχο κ. Χαράλαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

2) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού

Αστυνομικό Διευθυντή  κ. Δήμο ΛΙΑΡΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς

 

Θέμα:   «Αναδρομική ισχύ επιδόματος εξομάλυνσης διαζευγμένων»

 

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθ. 47/2018 από 25-10-2018 έγγραφο της  Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς και παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τα εξής:

α) Αν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4472/2017 έχουν τροποποιηθεί αναφορικά με τη χορήγηση του προσαυξημένου κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας επιδόματος στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α’ 176).

β) Αν οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόστηκαν αναδρομικά από 01-01-2017 σε όλα τα στελέχη του Σώματος (έγγαμα, άγαμα, διαζευγμένα κ.λπ.), τα οποία έχουν τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω οικογενειακής παροχής.    

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .