Υποβολή προτάσεων αναφορικά με τις μεταγωγές κρατουμένων και της υπό έκδοσης Κανονιστικής Διαταγής του Α.Ε.Α.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Υποβολή προτάσεων αναφορικά με τις μεταγωγές κρατουμένων και της υπό έκδοσης Κανονιστικής Διαταγής του Α.Ε.Α.

Αθήνα, 27  Σεπτεμβρίου 2018

                                                                                       Αρ. Πρωτ.:800/7/38-α

 

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κοιν:    1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

                  Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

             2) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας

                  Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

             3) Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού

                  Υποστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

             4) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου   

                   

Θέμα:  «Υποβολή προτάσεων αναφορικά με τις μεταγωγές κρατουμένων και της υπό έκδοσης Κανονιστικής Διαταγής του Α.Ε.Α.»

 

             Κύριε Αρχηγέ,

 

             Ως ένα πρώτο θετικό βήμα αντιλαμβάνεται η Ομοσπονδία μας την υποβολή προτάσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας, προκειμένου αυτές τύχουν περαιτέρω αξιολόγησης και ληφθούν σοβαρά υπόψη για την υπό έκδοση Κανονιστικής Διαταγής που θα διέπει και θα καθορίζει το πλαίσιο περί των μεταγωγών κρατουμένων.

             Ωστόσο, αυτή η αντίληψη θα πρέπει να διακατέχεται από την βούληση και την αναγκαιότητα αυτής κάθ’ αυτής της επίλυσης και της απομείωσης των κινδύνων πού ενέχουν όλες ανεξαιρέτως οι μεταγωγές και για τον λόγο αυτό και οι προτάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων εκτιμούμε πως θα συνεισφέρουν τα μέγιστα ως προς αυτό τον σκοπό, ώστε να αποφευχθούν τραγικά λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος που τόσο στοίχισαν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και αδίκων σε πολλές των περιπτώσεων διώξεων πειθαρχικών - ποινικών των συναδέλφων μας.

             Στο πνεύμα αυτό κινούνται και οι υποβληθείσες προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου με το υπ΄αρίθμου 400/1/16 από 24/09/2018 επισυναπτόμενο έγγραφό της, με την ιδιαιτερότητα των ακτοπλοϊκών μεταγωγών κρατουμένων είτε ποινικών είτε αλλοδαπών, καθώς είναι παγκοίνως γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτού του είδους τις μεταγωγές για τα οποία κατά κόρον έχουμε αναφερθεί και ως Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο.

           Όλα λοιπόν επαφίενται και στις προθέσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για  τις οποίες προθέσεις θέλουμε να πιστεύουμε πως ενισχύονται σημαντικά με τις υποβληθείσες συνδικαλιστικές προτάσεις, που κινούνται στο δόγμα της λογικής και του εφικτού, με πρόταγμα την διασφάλιση των μεταγωγών, των μεταχθέντων κρατουμένων όπως και την αυστηρή τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των συνοδών αστυνομικών σύμφωνα με τα ισχύοντα Π.Δ. 141/91& Π.Δ. 45/2008. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .