Οδηγίες αναφορικά με το 32ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Οδηγίες αναφορικά με το 32ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

poasy

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 701/8/20ια

Προς:  α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις                                                                                                        

           β) Τους Αντιπροσώπους - Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ.

             (μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)      

 

Αναφορικά με το 32ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 & 30 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567/22 (ΦΕΚ Β΄ 1454/25-03-2022) περί διεξαγωγής υβριδικών συνεδρίων, το πρόγραμμα του συνεδρίου και τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, σας ενημερώνουμε:

Όσοι αντιπρόσωποι - σύνεδροι επιθυμούν να ταυτοποιηθούν δια ζώσης (με φυσική παρουσία), αυτή θα λάβει χώρα στην αίθουσα ΟΜΙΚΡΟΝ του ξενοδοχείου Intercontinental, την Τρίτη 29/03/2022 κατά τις ώρες 10:00-14:00. Παρακαλούνται, όσοι επιλέξουν αυτόν τον τρόπο, για την έγκαιρη προσέλευσή τους. Απαραίτητη η επίδειξη προβλεπόμενου πιστοποιητικού.  Όσοι δεν διαθέτουν, έχει εξασφαλισθεί να μπορούν να πραγματοποιήσουν rapid test, σε χώρο του ξενοδοχείου.

Όσοι αντιπρόσωποι - σύνεδροι επιθυμούν να ταυτοποιηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, θα λάβουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, που δηλώθηκε από τις ενώσεις τους στην Ομοσπονδία, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα περιέχεται ένας σύνδεσμος προκειμένου να συμπληρώσουν σε μια ηλεκτρονική φόρμα τα στοιχεία τους. Παρακαλούνται, όσοι επιλέξουν αυτόν τον τρόπο, για τον έλεγχο του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (να ελέγξουν και τον φάκελο της αλληλογραφίας spam), την Τρίτη 29/03/2022 από ώρα 10:00.

Σε κάθε περίπτωση, ΔΕΝ θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης μετά τις 14:00 της Τρίτης 29/03/2022, οπότε και σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα περατούται αυτή.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο οι σύνεδροι που πραγματοποίησαν – ολοκλήρωσαν την ταυτοποίησή τους.

Ο τρόπος συμμετοχής θα είναι ανάλογος με τον τρόπο της ταυτοποίησής τους, με την απαραίτητη τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας ΚΥΑ περί διεξαγωγής υβριδικών συνεδρίων.

Όλοι οι αντιπρόσωποι – σύνεδροι που θα ταυτοποιηθούν, θα λάβουν το υλικό του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι αντιπρόσωποι – σύνεδροι που θα ταυτοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο, θα πρέπει να ελέγχουν συνεχώς την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, για την πρόσβαση και συμμετοχή τους ηλεκτρονικά.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .