Ανακοινώσεις Π.Ο.ΑΣ.Υ. έτους 2021

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 09:40

Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2021

Γράφτηκε από
Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2021
Αντιστοίχιση μεριδίων ΜΤΣ με μισθολογικά κλιμάκια χωρίς μειώσεις σε μερίσματα & ΒΟΕΑ
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 15:59

Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2020

Γράφτηκε από
Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2020
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 13:55

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου την 12-01-2021

Γράφτηκε από
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 12-01-2021

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .