Νέα εκταμίευση δανείων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α

Νέα εκταμίευση δανείων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α

poasy

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 506/5/21

 

Προς:   Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, μόλις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα δάνεια των συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (403 περιπτώσεις), καθώς και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομία Πόλεων (122 περιπτώσεις) και είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα, το οποίο πληρούσε τις προϋποθέσεις της υπ' αριθ. 1030/2/367 από 21-04-2021 εγκυκλίου του Ταμείου μας.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι, το σύνολο των τετρακοσίων τριών (403) αιτημάτων των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών εγκρίθηκαν κατόπιν του από 15-06-2021 αιτήματος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της έγκρισης αποδέσμευσης κεφαλαίων του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 4936 – Β΄/25-10-2021).

Τέλος, επισημαίνεται ότι, το τρέχον έτος οι συνολικές πιστώσεις για την ικανοποίηση δανείων εκτάκτων αναγκών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ξεπέρασαν, για πρώτη φορά, τα επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000,00 €), ικανοποιώντας χιλιάδες αιτήματα συναδέλφων μας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .