Συμπληρωματική ανακοίνωση για το 31ο Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

poasy

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 701/3/12ιε

 

 

Προς: α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις                                                                                                        

           β) Τους Αντιπροσώπους - Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ.

             (μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 701/3/12ιβ από 06 Οκτωβρίου 2021 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την νέα Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.Οικ. 61910 (ΦΕΚ Β’ 4674/8-10-2021), δυνατότητα φυσικής (δια ζώσης) παρουσίας στις επικείμενες εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας, έχουν και οι αντιπρόσωποι που διαθέτουν πιστοποιητικό αρνητικού διαγνωστικού τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή Rapid Test), πέραν όσων διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (παρ. 5 άρθρο 1 Κ.Υ.Α.).

 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .