Δημοσιεύθηκε το π.δ. που αφορά την ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων

Δημοσιεύθηκε το π.δ. που αφορά την ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων

poasy

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021

Αρ. Πρωτ.: 314/7/21

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 146 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) το π.δ. 60/2021 με αντικείμενο την τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 352/1995, ήτοι του Οργανισμού της Σχολής Αστυφυλάκων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.4760/2020, με το οποίο επιτυγχάνεται η εναρμόνιση του χρόνου φοίτησης, σύμφωνα με τα πρότυπα και την ποιότητα των πτυχίων του πρώτου κύκλου σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζει η συνθήκη της Μπολόνια.

Με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, «λαμβάνουν σάρκα και οστά», σταδιακά, οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, καθώς υλοποιείται ο κύριος άξονας της ανωτατοποίησης των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα, σε αυτή τη φάση, της Σχολής Αστυφυλάκων. Όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, η φοίτηση στην προαναφερόμενη Σχολή διαρκεί έξι (6) εξάμηνα, η Σχολή Αστυφυλάκων ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Στα υπόλοιπα άρθρα του π.δ. αναφέρονται αναλυτικότερα οι αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης με βάση το νέο χρόνο σπουδών, ενώ ρυθμίζονται θέματα ωρολογίου προγράμματος, χορήγησης αδειών κ.λπ.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι Αστυφύλακες που είχαν εισαχθεί στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των γενικών εξετάσεων του ν.1351/1983 (Α΄ 56) και αποφοιτούν από αυτή μέχρι και το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4760/2020, δύνανται με αίτησή τους να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκά σεμινάρια για να εξομοιωθούν με τους αποφοίτους της νέας Σχολής. Η διαδικασία για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα ανωτέρω σεμινάρια, η διεξαγωγή αυτών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα θα ρυθμιστεί με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που αναμένεται να εκδοθεί.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν σημαντικά βήματα και αδιαμφισβήτητη επιτυχία μιας μακράς και δύσκολης προσπάθειας του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας με στόχο την αναβάθμιση τόσο της Σχολής Αστυφυλάκων όσο και της Σχολής Αξιωματικών, ώστε η Ελληνίδα και ο Έλληνας Αστυνομικός να εξοπλίζονται πλήρως με τις αναγκαίες ευρωπαϊκές γνώσεις και εμπειρίες για την αποτελεσματική εκπλήρωση των αστυνομικών τους καθηκόντων.

Ο αγώνας της ανωτατοποίησης των Σχολών μας είναι συνεχής. Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά και την επικείμενη νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που αφορά στη λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας, συνολικά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιταγές (διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, επιστημονικό και διοικητικό συμβούλιο για τη λειτουργία των σχολών, διδακτικό προσωπικό που θα επιλέγεται από επιστημονικό συμβούλιο, σύγχρονα προγράμματα σπουδών και συνεργασίες με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα κ.λπ.), ενώ, μετά τη ψήφιση της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τους συνεργάτες της ακαδημαϊκούς συμβούλους θα εξετάσουν συγκεντρωτικά τη μεταρρύθμιση των Σχολών και θα υποβάλλουν σχετικές παρατηρήσεις, ειδικότερα δε για τα προγράμματα σπουδών που χρειάζονται εμπλουτισμό, προκειμένου να είναι δυνατή η ακαδημαϊκή αντιστοίχιση και η ισοτιμία με ανάλογες Σχολές, καθώς και η ομαλή μετάβαση σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών μετά τις Σχολές.

Όνειρο και πρωταρχικής σημασίας ζήτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος αποτελούσε και αποτελεί η επαγγελματική καταξίωση όλων των αστυνομικών μέσω της αναβάθμισης των αστυνομικών βασικών σπουδών, αλλά και μιας διαδικασίας διαρκούς μετεκπαίδευσής τους, αφού το αστυνομικό λειτούργημα πρέπει διαρκώς να προσαρμόζεται στα δεδομένα και στις συνθήκες  που καλείται κάθε φορά να υπηρετήσει.

Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τον αγώνα τόσο για το συγκεκριμένο θέμα όσο και για τα άλλα εκκρεμή μας αιτήματα, τονίζοντας ότι οι επιτυχίες κατακτώνται με συστηματική προσπάθεια και όχι με «συνδικαλιστικές» μεγαλοστομίες και πυροτεχνήματα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Εμπεριέχεται συνημμένα το π.δ 60/2021)

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .