Εύλογα ερωτήματα για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Εύλογα ερωτήματα για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

poasy

Αθήνα, 02 Ιουνίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 309/14/3

 

Προς:  Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

 

Κοιν.:   1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

              2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

              3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Θέμα: «Εύλογα ερωτήματα για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία»

 

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας, όπως γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της κυβερνητικής βούλησης για σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας, διατύπωσε με παρρησία τις θέσεις της, εκφράζοντας προβληματισμό και προειδοποιώντας σας για τους κινδύνους του όλου εγχειρήματος. Η Βουλή των Ελλήνων, ωστόσο, ψήφισε το συγκεκριμένο νομοθέτημα «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ν. 4777/2021, ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021) και ως νόμο του κράτους, πλέον, οφείλουμε να τον εφαρμόσουμε.

Με την πρόσφατη, όμως, προκήρυξη για προσλήψεις 400 ειδικών φρουρών, γεννάται το εύλογο ερώτημα, αν έχει εφαρμοστεί πρώτα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.» και ειδικότερα το Άρθρο 12 του ως άνω νόμου, «Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.» σε όλες του τις διαστάσεις και τις λεπτομέρειες, και σπεύσατε να προβείτε στις προσλήψεις του προσωπικού που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», Άρθρο 18, «Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων».

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας οφείλει να επαναφέρει τον προβληματισμό της για την τακτική που ακολουθείται στον τομέα της ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας και στην άσκηση των καθηκόντων του αστυνομικού προσωπικού, τονίζοντας για μια ακόμα φορά ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί σε θύμα καμία και κανένας συνάδελφός μας, χάριν οιασδήποτε σκοπιμότητας, πόσο μάλλον προχειρότητας.

Χρέος όλων μας είναι να αντιδράσουμε για να διασφαλίσουμε τις ζωές των αστυνομικών και όχι να τις αφήνουμε βορά στις ορέξεις και στους σχεδιασμούς πάσης φύσεως εγκληματικών και φασιστικών στοιχείων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .