Δάνεια Ασφαλισμένων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2021

Δάνεια Ασφαλισμένων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2021

poasy

Αθήνα, 21 Απριλίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 506/5/18-α

 

Προς:   Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1030/2/367 από 21-04-2021 εγκύκλιος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., η οποία αφορά τη χορήγηση δανείων έτους 2021 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω εγκύκλιος εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.) που χρειάζονται για τη λήψη των προαναφερόμενων δανείων, σε κάθε περίπτωση. 

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στα φετινά δάνεια περιλαμβάνονται οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με τη μείωση του κατώτερου ορίου των καθαρών αποδοχών και την αύξηση του ποσού που λαμβάνεται υπόψη για τη μη λήψη προσωπικών δανείων από οφειλές των ασφαλισμένων, ενώ το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αυτών παραμένει το ίδιο με πέρυσι, εφαρμόζοντας αντικειμενικές και αξιοκρατικές μεθόδους που αφουγκράζεται πλήρως το συνδικαλιστικό μας Κίνημα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .