Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2020

poasy

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 302/2/76ε

  

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα:  «Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2020»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε ότι εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της κανονικής αδείας έτους 2020 μέχρι και την 30/06/2021 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .