Αίτημα χορήγησης αδείας - διευκόλυνσης σε ευπαθείς ομάδες συναδέλφων μας

Αίτημα χορήγησης αδείας - διευκόλυνσης σε ευπαθείς ομάδες συναδέλφων μας

poasy

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 100/2/23

 

Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Κοιν.: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Θέμα: «Αίτημα χορήγησης αδείας - διευκόλυνσης σε ευπαθείς ομάδες συναδέλφων μας»  

 

Κύριε Υπουργέ,

Η κλιμάκωση των λαμβανόμενων, εκ μέρους της Κυβερνήσεως, μέτρων, για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και τον περιορισμό των θυμάτων του φονικού ιού Covid-19, αντανακλά και στην καθημερινότητα του αστυνομικού προσωπικού, το οποίο καλείται να εφαρμόσει ανάλογα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Σε συνέχεια της αλληλογραφίας μας και της έκδοσης σχετικών διαταγών, επανερχόμαστε στο θέμα αιτούμενοι την εξέταση της δυνατότητας χορήγησης αδείας - διευκόλυνσης των ευπαθών ομάδων συναδέλφων μας, όπως, επί παραδείγματι, οι έχοντες χρόνια νοσήματα και ως εκ τούτου επιβάλλεται γι’ αυτούς να υπάρξει ενδεχομένως ειδική μέριμνα, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν.

Παρακαλούμε όπως έχουμε άμεσα τη θετική σας ανταπόκριση στο αίτημα αυτό, συμβάλλοντας στο μέτρο του εφικτού σε μια προσπάθεια που απαιτεί συλλογική και ατομική υπευθυνότητα, όσο ποτέ άλλοτε και για την αντιμετώπιση ενός πρωτόγνωρου κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .