Δελτίο Τύπου για τους τρόπους επικοινωνίας με την Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Δελτίο Τύπου για τους τρόπους επικοινωνίας με την Π.Ο.ΑΣ.Υ.

poasy

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 200/4/290

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι, η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο λήψης μέτρων διάδοσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και στην υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 από 12-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της, προσαρμόζοντας όμως τους τρόπους επικοινωνίας της, έτσι ώστε να περιοριστούν οι επαφές στις απολύτως αναγκαίες.

Ειδικότερα, οι τρόποι επικοινωνίας που προτείνονται είναι:

α) Κατά κύριο λόγο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

β) Εναλλακτικώς και όπου δεν είναι εφικτή η αποστολή e-mail μέσω τηλεομοιότυπου (fax).

γ) Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας, τους Αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραμματέα αυτής.

δ) Ταχυδρομικά (Μεσογείων 96 Αθήνα - Τ.Κ. 115 27).

Επισημαίνεται ότι, τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, όπως τονίζει και το Υπουργείο Υγείας, είναι μέτρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης όλων μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .