Εξόφληση υπομνημάτων παρελθόντων ετών

Εξόφληση υπομνημάτων παρελθόντων ετών

poasy

Αθήνα, 05 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 503/4/97-γ

 

 

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας

 

Θέμα: «Εξόφληση υπομνημάτων παρελθόντων ετών»

 

Σχετ.: α) Το 503/4/97-α από 28-06-2019 έγγραφό μας

           β) Το 62/2019 από  27-06-2019 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης     

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου 6013/22/1008-α΄ από 02-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών/ Α.Ε.Α. που αφορά το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.  

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .