Ενημέρωση προσωπικού για μεταβολές, άδειες και διευκολύνσεις αυτού ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Ενημέρωση προσωπικού για μεταβολές, άδειες και διευκολύνσεις αυτού ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

poasy

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 700/3/2-α

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας

 

Θέμα: Ενημέρωση προσωπικού για μεταβολές, άδειες και διευκολύνσεις αυτού ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

         

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 1647/19/1268686 από 14-06-2019 διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με συνημμένη την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. 22433 από 14-06-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οποίες αφορούν την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, τις διευκολύνσεις  υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους  δικαιώματος και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.  

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

(Τα παραπάνω έγγραφα εμπεριέχονται στο συνημμένο αρχείο)

 

           

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .