Έγκαιρη χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων

Έγκαιρη χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων

poasy

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 700/4/16

 

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών  κ. Αντώνιο ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ

 

Κοιν.: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

          2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας  Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Ως νέος Υπουργός Εσωτερικών, δεχθείτε τα συγχαρητήριά μας για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων, αλλά και τις ευχές μας για καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Εκ του θεσμικού μας ρόλου, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το αστυνομικό προσωπικό που θα απασχοληθεί και πάλι σε μέτρα τάξης και ασφάλειας, καθ’ άπασαν την επικράτεια, δικαιούται εκλογικής αποζημίωσης, το ύψος της οποίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το ευτελές ποσό των 215 € (μεικτά) που είχε μονομερώς ορίσει ο προκάτοχός σας για το διάστημα των εκλογικών αναμετρήσεων της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου τρέχοντος έτους, και το οποίο πιστώθηκε τελικά στους δικαιούχους δεκαεννέα (19) ημέρες μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ήτοι την 13η Ιουνίου 2019.

Επειδή, ο χρόνος πιέζει αφάνταστα και οι συνάδελφοί μας αναμένουν από την πολιτεία αυτή τη φορά, αφενός την έγκαιρη χορήγηση της δικαιούμενης αποζημίωσης, αφετέρου τη διαμόρφωση αυτής σε επίπεδα που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού, παρακαλούμε όπως άμεσα ορίσετε συνάντηση μαζί μας.

Σκοπός της παραπάνω συνάντησης είναι η γνωστοποίηση, τόσο των παραγόντων και αντικειμενικών συνθηκών που χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας για το κόστος εμπλοκής των συναδέλφων στην προεκλογική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει (π.δ. 56/2019 – ΦΕΚ 97-Α΄), όσο και της ρεαλιστικής πρότασής μας για εκλογική αποζημίωση ύψους 500 €, προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα κάλυψης εξόδων που αφορούν τις εκλογές από την τσέπη του εργαζόμενου αστυνομικού.

 

Κύριε Υπουργέ,

          

Εν κατακλείδι, το αστυνομικό προσωπικό είναι ταγμένο στο υπηρεσιακό καθήκον για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων και ουδείς δικαιούται να καταπατά τα εργασιακά δικαιώματά του, πόσω δε μάλλον, να μη σέβεται τις αδιαμφισβήτητες υπηρεσίες που παρέχει στην πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα όλο αυτό το διάστημα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .