Επίλυση του προβλήματος με τις προκαταβολές των εκτός έδρας αποζημιώσεων

 

poasy

Αθήνα, 07 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 503/2/7α

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Ομοσπονδία ενημερώνει όλους τους συναδέλφους που αποσπάστηκαν στα πλαίσια της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΑ και αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την πίστωση της προβλεπόμενης προκαταβολής στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ότι όπως ενημερωθήκαμε από την ΓΔΟΕΣ, πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η πληρωμή των προκαταβολών και θα εμφανιστεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, το αργότερο μέχρι την επόμενη Δευτέρα 10/06, αναλόγως με την πολιτική της κάθε τράπεζας σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος γίνεται κύριος των μεταβιβαζομένων χρημάτων (valeur).

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .