Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2018

Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2018

poasy

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 302/2/62-β

 

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2018»

 

Σχετ : 302/2/62 από 15/2/2019 έγγραφό μας

 

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από την ανωτέρω σχετική παρέμβασή μας, προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2018 μέχρι την 20/04/2019.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .