Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

poasy

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 404/1/3

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 27/2019 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» με το οποίο επέρχονται ορισμένες αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς χορήγησης αδειών, στον Κώδικα Μεταθέσεων και στις κρίσεις-προαγωγές των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συγκεκριμένες αιτιολογημένες προτάσεις μας, δυστυχώς, δεν συμπεριλήφθηκαν καίτοι η Ηγεσία ήταν ενημερωμένη.

Θετικό μέτρο συνιστά, επιτέλους, η θεσμοθέτηση της 5νθημερης άδειας γάμου στο αστυνομικό προσωπικό, μια διάταξη που ίσχυε χρόνια τώρα στο δημόσιο τομέα. Επίσης, οι μεταθέσεις των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων δεν θα γίνονται με τους περιορισμούς που ίσχυαν και οι οποίοι δημιουργούσαν προβλήματα σε όσους ήθελαν να συμμετέχουν σε προαγωγικές εξετάσεις.

Ωστόσο, εύλογα ερωτήματα προκαλεί η αλλαγή της συγκρότησης του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΑΕΑ, που δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε Αρχηγό να επιλέγει πλέον τα υπηρεσιακά του μέλη, όχι μόνο μεταξύ των Αντιστρατήγων αλλά και όλων των Υποστρατήγων.

Την ίδια ώρα αγνοήθηκαν οι προτάσεις μας για την τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων και Υπαστυνόμων Β’ σε συγκεκριμένες υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .