Αντισυνταγματικό κρίθηκε το π.δ. 3/2013

Αντισυνταγματικό κρίθηκε το π.δ. 3/2013

poasy

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 606/3/3

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Εφεξής δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις για την Σχολή Αξιωματικών θα έχουν και όσοι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου, ακόμα και εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το ίδιο δικαίωμα θα έχουν και όσοι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, συμμετέχουν στις προαγωγικές εξετάσεις για την Σχολή Αρχιφυλάκων.

Αυτό έκρινε το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την απόφασή του 2823/2018, με την οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ 3/2013, που απαγόρευαν την συμμετοχή όσων τελούσαν σε διαθεσιμότητα ή όσων είχαν παραπεμφθεί σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως αντιβαίνουσες στις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας.

«Δύο είναι τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία της συγκεκριμένης απόφασης», διευκρίνισε ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας, κ. Χαρ. Μπουκουβάλας, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας: «Πρώτον, ότι δίνεται και πάλι ιδιαίτερη αξία στην προσωπικότητα του Έλληνα αστυνομικού, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας, στο μέτρο που δεν επιτρέπουν τον απόλυτο αποκλεισμό από τις εξετάσεις για προαγωγή με μόνο το γεγονός της θέσης ενός αστυνομικού υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα ή της παραπομπής του σε Πειθαρχικό Συμβούλιο. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να κριθεί ‘ικανός’ για την συμμετοχή του στις εξετάσεις. Το δεύτερο, ίσως και σημαντικότερο, είναι ότι μοναδικό συνταγματικά ανεκτό κριτήριο είναι η προσωπική αξία και ικανότητα των Ελλήνων αστυνομικών τόσο για την πρόσβασή τους στις δημόσιες θέσεις και αξιώματα όσο και για την εξέλιξή τους, όπως και για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς δυσμενείς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η απόφαση αυτή είναι άμεσα εκτελεστή και το ΠΔ πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί σύμφωνα με το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης», συμπλήρωσε ο κ. Χαρ. Μπουκουβάλας.

«Η Ομοσπονδία έχει συνέχεια, διάρκεια και μαχητικότητα. Παράλληλα με τους μεγάλης σημασίας οικονομικού περιεχομένου αγώνες, μαχόμαστε και για θεμελιώδη θεσμικά ζητήματα, όπως το συγκεκριμένο. Κανένας άδικος αποκλεισμός και καμία απομόνωση του Έλληνα αστυνομικού δεν είναι επιτρεπτές», τόνισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γρ. Γερακαράκος.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .