Ανακοίνωση για το 29 Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ανακοίνωση για το 29ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

poasy

Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 701/8/18

 

Προς: α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις                                                                                                        

β) Τους Αντιπροσώπους - Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ.

(μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε την 31/01/2019, αποφάσισε, το 29ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2019 να πραγματοποιηθεί την 26, 27 & 28-03-2019, στη Θεσσαλονίκη.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:

  • Διοικητικός Απολογισμός
  • Οικονομικός Απολογισμός– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής– Προϋπολογισμός
  • Λοιπά θέματα- Προτάσεις Συνέδρων

 

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους Αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος, γνωστοποιώντας τους ταυτόχρονα ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, μετά την αποστολή εκ μέρους σας στην Ομοσπονδία, της σχετικής κατάστασης αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών, που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών).

Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019:

1) Πίνακα Αντιπροσώπων συμπληρωμένο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα σε ηλεκτρονική μορφή.

2) Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών ανάδειξης Αντιπροσώπων μαζί με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών (όσες δεν έχουν αποστείλει).

Σε περίπτωση μεταβολών-αντικατάστασης Αντιπροσώπων παρακαλούμε, όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασης και επισυναφθούν επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις-δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών Αντιπροσώπων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .