Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τις μετακινήσεις στα Μ.Μ.Μ. των ενστόλων

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τις μετακινήσεις στα Μ.Μ.Μ. των ενστόλων

poasy

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 305/3/13

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς και δημοσιεύθηκε, επιτέλους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5537, 11/12/2018) η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», αντιμετωπίζοντας, ωστόσο με προσωρινό χαρακτήρα, μια εκκρεμότητα παρατεταμένης νευρικότητας και ανασφάλειας μεγάλου αριθμού συναδέλφων που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα μέσα περιοχής αρμοδιότητα Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ.Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε.) και Ο.Α.Σ.Θ. για υπηρεσιακές και μη ανάγκες.

Οι λεπτομέρειες της έκδοσης των καρτών, ο έλεγχος της χρήσης τους καθώς και τα αντισταθμιστικά οφέλη για τους ως άνω συγκοινωνιακούς οργανισμούς (παροχή εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας υπηρεσιών φύλαξης, αστυνόμευσης κλπ), ρυθμίζονται λεπτομερώς στα επιμέρους άρθρα, με όρους «αγοράς», που σημαίνει ότι θα μετριέται και θα επανεξετάζεται διαρκώς αν το ελεύθερο των μετακινήσεων των ενστόλων, είναι ισότιμο προς τις παρεχόμενους από αυτούς υπηρεσίες!

Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι η ελεύθερη μετακίνηση των αστυνομικών, μέσω των ΜΜΜ, δεν συνιστά προνόμιο έναντι των υπολοίπων πολιτών για να υπολογίζεται με λογιστικές διαδικασίες, αλλά, δικαίωμα και συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους (άρθρο 19, ΠΔ 538 ΦΕΚ Α 224/6.10.89, Διακίνηση µε συγκοινωνιακά µέσα).

Επισυντάπτεται η νεοεκδοθείσα ΚΥΑ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .