ΝΑΙ στη διαφάνεια – ΟΧΙ στην ταλαιπωρία της επανυποβολής

ΝΑΙ στη διαφάνεια – ΟΧΙ στην ταλαιπωρία της επανυποβολής

poasy

Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 305/6/13

 

 

Προς:

1) Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ

2) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων κ. Μιχαήλ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

3) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Δημήτριο ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Κοιν.:

1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

3) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

 

Θέμα: «ΝΑΙ στη διαφάνεια – ΟΧΙ στην ταλαιπωρία της επανυποβολής»

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή, προτείνονται επείγουσες ρυθμίσεις για την δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μίας σειράς υπόχρεων, μεταξύ των οποίων και τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας στο σύνολό τους (πλην των τελούντων σε κατάσταση διαθεσιμότητας).

Ευθύς εξαρχής δηλώνουμε ότι, παρότι η συμπερίληψη στην υποβολή περιουσιακής κατάστασης του συνόλου αδιακρίτως του Αστυνομικού Προσωπικού εμπεριέχει καχυποψία και άρα μομφή για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προς αδιαφανείς οικονομικές δοσοληψίες, πλην όμως δεν τυγχάνει της απόρριψής μας. Τούτο διότι η Ομοσπονδία μας και διαμέσου αυτής όλοι εμείς, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές του εαυτού μας, επιδιώκουμε τη διαφάνεια, απαιτούμε την εντιμότητα και περιθωριοποιούμε τυχόν (σπάνια) φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο μας.

Επισημαίνουμε όμως εμφατικά και προειδοποιούμε προς κάθε αρμόδιο να μην διανοηθεί να ταλαιπωρήσει με άσκοπες υποχρεώσεις και ειδικότερα αυτήν της επανυποβολής σε ηλεκτρονική μορφή των περιουσιακών καταστάσεων προηγουμένων ετών δεκάδες χιλιάδες συναδέλφων, που το μόνο που έχουν να «κρύψουν» είναι η φτώχεια τους και τα οριακής βιωσιμότητας εισοδήματά τους.

Ειδικότερα, η διατύπωση των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 10 και της παραγράφου 14 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την Αιτιολογική Έκθεση του συγκεκριμένου άρθρου μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ως προς την υποχρέωση αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε να διευκρινιστεί άμεσα και χωρίς περιθώρια παρερμηνειών ότι τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας δεν υποχρεούνται σε ηλεκτρονική επανυποβολή δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης των προηγουμένων ετών στην τασσόμενη προθεσμία του υπό συζήτηση Νόμου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .